882 136 430 kfis@kfis.pl

Klient indywidualny

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • OC posiadaczy pojazdów
 • Autocasco
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Na wypadek śmierci kierowcy
 • Assistance
 • Szyb samochodowych
 • Opon
 • Utraty zniżki
 • Bagażu przewożonego w pojeździe
 • Ochrony prawnej
 • Możliwość likwidacji szkody z OC sprawcy u swojego Ubezpieczyciela
 • OC w ruchu zagranicznym – Zielona karta

Ubezpieczenia majątkowe:

 • Domu
 • Domu w budowie
 • Mieszkania
 • Domu letniskowego
 • Przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ochrony prawnej
 • Bagażu
 • Spłaty kredytu
 • Assistance domowego
 • Zwierząt domowych
 • Roweru

Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne:

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Koszty leczenia w kraju i za granicą – Turystyczne i do pracy
 • Koszty leczenia szpitalnego
 • Świadczenia zdrowotne
 • Na wypadek śmierci NW i inwalidztwa
 • Na wypadek ciężkiej choroby
 • Na wypadek operacji

Ubezpieczenia rolne:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
 • Obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw
 • Dobrowolne ubezpieczenie upraw
 • Mienie w gospodarstwie rolnym
 • Agrocasco

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • OC w życiu prywatnym
 • OC z tytułu wykonywania określonego zawodu
 • OC zawodów medycznych