882 136 430 kfis@kfis.pl

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • OC posiadaczy pojazdów
 • Autocasco
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Na wypadek śmierci kierowcy
 • Assistance
 • Szyb samochodowych
 • Opon
 • Utraty zniżki
 • Bagażu przewożonego w pojeździe
 • Ochrony prawnej
 • Możliwość likwidacji szkody z OC sprawcy u swojego Ubezpieczyciela
 • OC w ruchu zagranicznym – Zielona karta
 • Graniczne