882 136 430 kfis@kfis.pl

Ubezpieczenia turystyczne

  • koszty leczenia za granicą przy wyjazdach turystycznych
  • koszty leczenia za granicą przy wyjazdach do pracy
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie RP i całego świata
  • ubezpieczenie bagażu na całym świecie
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na całym świecie
  • assistance dla pojazdu w czasie wyjazdu turystycznego