882 136 430 kfis@kfis.pl

Sprawca szkody ubezpieczony w innym państwie

Na stronach Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych uzyskasz informacje i pomoc, jeżeli sprawcą Twojej szkody był cudzoziemiec, niezależnie od terytorium, na którym doszło do zdarzenia.

Kliknij logo PBUK