882 136 430 kfis@kfis.pl

Ubezpieczenia rolne:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
  • Obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw
  • Dobrowolne ubezpieczenie upraw
  • Mienie w gospodarstwie rolnym
  • Agrocasco