882 136 430 kfis@kfis.pl

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

  • OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – delikt+kontrakt
  • OC za produkt
  • OC członków Zarządu
  • OC zawodowe obowiązkowe i dobrowolne
  • OC podmiotów leczniczych
  • OC zawodów medycznych