882 136 430 kfis@kfis.pl

Ubezpieczenia majątkowe:

 • Domu
 • Domu w budowie
 • Mieszkania
 • Domu letniskowego
 • Przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ochrony prawnej
 • Bagażu
 • Spłaty kredytu
 • Assistance domowego
 • Zwierząt domowych
 • Roweru