882 136 430 kfis@kfis.pl

Ubezpieczenia majątkowe:

  • Od wszystkich ryzyk
  • Od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
  • Utraty zysku
  • Wspólnot mieszkaniowych