882 136 430 kfis@kfis.pl

Klient instytucjonalny

Ubezpieczenia komunikacyjne indywidualne i flotowe

Ubezpieczenia majątkowe:

 • Od wszystkich ryzyk
 • Od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Utraty zysku
 • Wspólnot mieszkaniowych

Ubezpieczenia transportowe:

 • OC przewoźnika w ruchu krajowym
 • OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym
 • OC spedytora
 • Mienie w transporcie krajowym
 • Mienie w transporcie międzynarodowym
 • Gwarancje przewoźnika

Ubezpieczenia techniczne:

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI)
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii (MBI)
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – delikt+kontrakt
 • OC za produkt
 • OC członków Zarządu
 • OC zawodowe obowiązkowe i dobrowolne
 • OC podmiotów leczniczych
 • OC zawodów medycznych

Ubezpieczenia finansowe:

 • Gwarancje przetargowe/wadialne
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancje celne
 • Gwarancje przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia rolne:

 • Majatkowe
 • OC
 • Dotowane upraw
 • Ubezpieczenie zwierząt