882 136 430 kfis@kfis.pl

Ubezpieczenia finansowe:

  • Gwarancje przetargowe/wadialne
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek
  • Gwarancja zwrotu zaliczki
  • Gwarancje celne
  • Gwarancje przewoźnika drogowego